SRC5 Belgesi | SRC5 Eğitimi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi


SRC 5 / ADR Belgesi Eğitim Takvimi

Planlanan SRC 5 / ADR Sürücü Eğitimleri Tarihleri

Temel Eğitim

Eğitim Tarihi: 06 – 07 – 08 Mart 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 13 – 14 – 15 Mart 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 06 Mart 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 20 – 21 – 22 Mart 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 27 – 28 – 29 Mart 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 03 – 04 – 05 Nisan 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 10 – 11 – 12 Nisan 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

Eğitim Tarihi: 17 – 18 – 19 Nisan 2015
Kontenjan Durumu: 30 Kişi
Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2015
Bakanlık Sınav Tarihi: 27 Haziran 2015

* Kontenjan için bilgi alabilirsiniz.

Katılım Şartları:

*Lütfen son başvuru tarihinde Saat 17.00’a kadar başvurularınızı tamamlayınız.

*Başvuru için öncelikle başvuru formunu doldurunuz. Herhangi bir sorunuz var ise 05416545644 no’lu telefondan ya da info@logimextr.com mail adresinden bize ulaşın.

*Başvurularınızda mutlaka sahip olduğunuz SRC Belge türünüzü ve numarasını bildiriniz. Doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak belirtiniz.

* Başvuru Formunu doldurarak başvuru yaptıktan sonra başvuru evrakları ile birlikte kursumuza müracaat ediniz. Her eğitim için son başvuru tarihlerini dikkate alınız.

* Başvuru evraklarının kurs başlamadan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:
• Nüfuz Cüzdan Fotokopisi( T.C. No Mutlaka Olmalı)
• Ehliyet Fotokopisi
• SRC3 veya SRC4 Fotokopisi (Eğer SRC3 yada SRC4 Belgeniz yok ise kurumumuz bu belgeler için gerekli eğitimleri vermeye de Bakanlıkça yetkilendirilmiştir olup bize başvuruda bulunabilirsiniz.)
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

* Katılımcılar mutlaka kurs başlamadan önce kurs yerinde hazır bulunmalıdırlar.

* Eğitimlerimiz 2,5 gün devam etmektedir ve devamsızlık kesinlikle yapılmamalıdır.

SRC 5 / ADR Belgesi Eğitim Takvimi

SRC 5 Belgesi ve Amacı

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faalliyet gösteren gerçek veya tüzel kişler ile bunlar tarafından istihdam edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartına tabi olanların Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliğine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara hazırlık eğitimlerini kapsar.

SRC-5 belgesine sahip sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı yapmaya hak kazanırlar. Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) “D” Sınıfı Sücürü Belgesi, (Çekici Kullanacaklar için) “E” Sınıfı Sürücü Belgesi olanlar da; SRC5 türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürcüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları gereklidir.

Tüm başvurular için 63 yaşından gün almamış olmları gerekmektedir.

SRC5 Belgesi ve Amacı Nedir?

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan için 2015 yılı içerisinde 3 (üç) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

SRC 5 Belgesi Sınav Takvimi

2015 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

www.src5belgesi.net

Sınav Tarihleri Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Eğitimden Muaf Sınav Başvuru ve Bitiş Tarihi
04 Nisan 2015 07 Şubat 2015 20 Şubat 2015 17 Şubat 2015
27 Haziran 2015 24 Nisan 2015 08 Mayıs 2015 05 Mayıs 2015
17 Ekim 2015 01 Ağustos 2015 14 Ağustos 2015 11 Ağustos 2015

2015 Yılı SRC 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihleri

SRC5 Sınav Takvimi

SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Temel Eğitim

Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Temel Eğitim – Bu eğitim Tehlikeli Madde Taşımacılığı amaçlanarak yapılmaktadır.

Bu eğitime katılım için mutlaka SRC 3 veya SRC 4 Sürücü belgesine sahip olunması gerekir . Temel eğitime katılım mutlaka yazılı başvuru ile yapılmalıdır ve sahip olunan SRC belge türü ve numarası bildirilmelidir. Başvuru Formunda ayrıca, katılımcının mutlaka doğum tarihi (gün /ay / yıl ) olarak bildirilmelidir. Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu eğitimin amacı; Tehlikeli Madde taşımacılığının daha bilinçli ve güvenli yapılmasını sağlamaktır.

Kimler katılabilir; Uluslararası / Ulusal Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm Araç sürücüleri bu eğitime katılabilirler.Bu eğitim Gelişmiş eğitim tanker ,Gelişmiş eğitim ,Patlayıcı madde ve Radyoaktif madde eğitimleri için ön şart olarak kabul edilmiştir.Temel eğitimin başarılı olması halinde durumunda diğer eğitimlere istendiğinde devam edilebilir.

Eğitim Konuları
· Genel Kanunlar
· Genel Tehlike Özellikleri
· Evraklar
· Araç ve Taşıma Şekilleri, Donanımlar
· İşaretleme, Etiketleme
· Taşımanın Gerçekleştirilmesi
· Yetkililer ve Sorumlulukları
· Acil Durum Uygulamaları

Yazılı Sınav: Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup ,bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir.Katılımcı bu belge ile ve Ulaştırma Bakanlığının isteyeceği diğer evraklarıda hazırlayarak sınav için Ulaştırma Bakanlığına müracaat edecektir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı sınav yapılacaktır.Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup ,Ulaştırma Bakanlığınca sınav günleri yılda 4 kez olmak üzere belirlenmiştir.Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir.Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır

Sonuç: Yapılan yazılı sınavda başarılı olan sürücülerin SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikaları T.C Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenecektir.Bu sertifikalar 5 yıl süre ile Türkiye’de ve Tüm ADR ülkelerinde (47 ülke ) geçerlidir.

Süre: 2,5 Gün .Kurslara aralıksız katılım şartı bulunmaktadır . (19 ders saati )

Başvuru Evrakları

Nüfüs cüzdanı Fotokopisi ( TC kimlik nolu olarak )
Ehliyet Fotokopisi
SRC 3 veya SRC 4 belgesi Fotokopisi
Vesikalık Fotograf ( 2 adet resim )

SRC5 Belgesi Temel Eğitim

SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Gelişmiş Eğitim

Uluslararası / Ulusal Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ve geçerlilik tarihi olan SRC 5 Belgeleri bulunan sürücüler bu kursa katılabilirler. Bu durumda SRC 5 belge tarihinin dört yılı doldurmuş olması ve son kullanma tarihininin geçmemiş olması gereklidir. SRC 5 belgesinin orijinali mutlaka eğitime getirilmelidir. Başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

Kimler Katılabilir; Uluslararası / Ulusal Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücüleri bu eğitime katılabilirler.

Eğitim Konuları: · Genel Kanunlar · Genel Tehlike Özellikleri · Evraklar · Araç ve Taşıma Şekilleri, Donanımlar · İşaretleme, Etiketleme · Taşımanın Gerçekleştirilmesi · Yetkililer ve Sorumlulukları · Acil Durum Uygulamaları

Sınav: Kurs sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca sınav günleri belirlenecektir. Sınav süresi 30 dakikadır. Sınavda 15 soru uygulanmakta olup en az 11 doğrunun bilinmesi başarılı olmak için yeterlidir.

Sonuç: Yapılan yazılı sınavda başarılı olan sürücülerinSRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca son kullanma tarihi yenilenmiş olarak verilecektir.Bu sertifikalar 5 yıl süre ile Türkiye’de ve Tüm ADR ülkelerinde (47 ülke ) geçerlidir.

Süre: 1,5 Gün Kurslara aralıksız katılım şartı bulunmaktadır.

Başvuru Evrakları

Nüfüs cüzdanı Fotokopisi ( T.C. Kimlik no’lu olarak )
Ehliyet ve SRC 5 Temel Eğitim Belgesi Fotokopisi
Vesikalık Fotograf ( 2 Adet )

SRC5 Gelişmiş Eğitim

SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Gelişmiş Tanker Eğitimi

Bu eğitimin amacı, Tehlikeli Maddelerin Tanker ile daha güvenli ve bilinçli yapılmasını sağlamaktır. Bu eğitim de sürücüler tamamen tanker ile Tehlikeli Madde Taşımacılığının konularında gerekli teknik ve teorik olarak bilgi almaktadırlar. Daha önce temel eğitime katılmış ve SRC 5 – Temel Eğitim Sertifikasını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almış olan tüm araç sürücüleri istedikleri takdirde bu eğitime katılabilirler. Fakat dikkat edilmesi gereken konu her zaman temel eğitim belgesinin son kulanım zamanı dikkate alınır . SRC 5 / ADR Temel Eğitim belge numarasının mutlaka bildirilmesi gereklidir. Tanker eğitimi başvurularınızda SRC 5 belgenizin numarasını mutlaka bize iletiniz.

Kimler Katılabilir: Uluslararası / Ulusal Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm Tanker araç sürücüleri bu eğitime katılabilirler. Geçerli SRC 5 / ADR Temel Eğitim Sertifikası sahibi olunması yeterlidir.

Eğitim Konuları: · Evraklar · Araç ve Taşıma Şekilleri, Donanımlar · İşaretleme, Etiketleme, İkaz Levhası ile Araçların Donatılması · Taşımanın Gerçekleştirilmesi· Yetkililer ve Sorumlulukları · Acil Durum Uygulamaları

Yazılı Sınav: Kurs sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup ,Ulaştırma Bakanlığınca sınav günleri belirlenecektir. Sınav süresi 45 dk olup sınavda başarılı olabilmek için 24 sorunun en az 20′si doğru cevaplanmalıdır.

Sonuç: Yapılan yazılı sınavda başarılı olan sürücülerin SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenecektir. Bu sertifikalar 5 yıl süre ile Türkiye ‘de ve Tüm ADR ülkelerinde (47 ülke ) geçerlidir.

Süre: 1,5 Gün Kurslara aralıksız katılım şartı bulunmaktadır. Bu süre eğer Temel eğitim ile beraber aynı zamanda Tanker eğitimi yapılıyorsa 4 gündür.

Başvuru Evrakları

Nüfüs cüzdanı Fotokopisi ( T.C. Kimlik no’lu olarak )
Ehliyet ve SRC 5 Temel Eğitim Belgesi Fotokopisi
Vesikalık Fotograf ( 2 Adet )

SRC5 Belgesi Tanker Eğitimi
Copyright © 2011 SRC5 Belgesi - SRC5 Eğitimi - Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.