Lojistik

SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Temel Eğitim

Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Temel Eğitim – Bu eğitim Tehlikeli Madde Taşımacılığı amaçlanarak yapılmaktadır.

Bu eğitime katılım için mutlaka SRC 3 veya SRC 4 Sürücü belgesine sahip olunması gerekir . Temel eğitime katılım mutlaka yazılı başvuru ile yapılmalıdır ve sahip olunan SRC belge türü ve numarası bildirilmelidir. Başvuru Formunda ayrıca, katılımcının mutlaka doğum tarihi (gün /ay / yıl ) olarak bildirilmelidir. Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu eğitimin amacı; Tehlikeli Madde taşımacılığının daha bilinçli ve güvenli yapılmasını sağlamaktır.

Kimler katılabilir; Uluslararası / Ulusal Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm Araç sürücüleri bu eğitime katılabilirler.Bu eğitim Gelişmiş eğitim tanker ,Gelişmiş eğitim ,Patlayıcı madde ve Radyoaktif madde eğitimleri için ön şart olarak kabul edilmiştir.Temel eğitimin başarılı olması halinde durumunda diğer eğitimlere istendiğinde devam edilebilir.

Eğitim Konuları
· Genel Kanunlar
· Genel Tehlike Özellikleri
· Evraklar
· Araç ve Taşıma Şekilleri, Donanımlar
· İşaretleme, Etiketleme
· Taşımanın Gerçekleştirilmesi
· Yetkililer ve Sorumlulukları
· Acil Durum Uygulamaları

Yazılı Sınav: Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup ,bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir.Katılımcı bu belge ile ve Ulaştırma Bakanlığının isteyeceği diğer evraklarıda hazırlayarak sınav için Ulaştırma Bakanlığına müracaat edecektir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı sınav yapılacaktır.Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup ,Ulaştırma Bakanlığınca sınav günleri yılda 4 kez olmak üzere belirlenmiştir.Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir.Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır

Sonuç: Yapılan yazılı sınavda başarılı olan sürücülerin SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikaları T.C Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenecektir.Bu sertifikalar 5 yıl süre ile Türkiye’de ve Tüm ADR ülkelerinde (47 ülke ) geçerlidir.

Süre: 2,5 Gün .Kurslara aralıksız katılım şartı bulunmaktadır . (19 ders saati )

Başvuru Evrakları

Nüfüs cüzdanı Fotokopisi ( TC kimlik nolu olarak )
Ehliyet Fotokopisi
SRC 3 veya SRC 4 belgesi Fotokopisi
Vesikalık Fotograf ( 2 adet resim )

SRC5 Belgesi Temel Eğitim
Copyright © 2011 SRC5 Belgesi - SRC5 Eğitimi - Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.