SRC5 Belgesi | SRC5 Eğitimi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi


SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Gelişmiş Tanker Eğitimi

Bu eğitimin amacı, Tehlikeli Maddelerin Tanker ile daha güvenli ve bilinçli yapılmasını sağlamaktır. Bu eğitim de sürücüler tamamen tanker ile Tehlikeli Madde Taşımacılığının konularında gerekli teknik ve teorik olarak bilgi almaktadırlar. Daha önce temel eğitime katılmış ve SRC 5 – Temel Eğitim Sertifikasını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almış olan tüm araç sürücüleri istedikleri takdirde bu eğitime katılabilirler. Fakat dikkat edilmesi gereken konu her zaman temel eğitim belgesinin son kulanım zamanı dikkate alınır . SRC 5 / ADR Temel Eğitim belge numarasının mutlaka bildirilmesi gereklidir. Tanker eğitimi başvurularınızda SRC 5 belgenizin numarasını mutlaka bize iletiniz.

Kimler Katılabilir: Uluslararası / Ulusal Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm Tanker araç sürücüleri bu eğitime katılabilirler. Geçerli SRC 5 / ADR Temel Eğitim Sertifikası sahibi olunması yeterlidir.

Eğitim Konuları: · Evraklar · Araç ve Taşıma Şekilleri, Donanımlar · İşaretleme, Etiketleme, İkaz Levhası ile Araçların Donatılması · Taşımanın Gerçekleştirilmesi· Yetkililer ve Sorumlulukları · Acil Durum Uygulamaları

Yazılı Sınav: Kurs sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup ,Ulaştırma Bakanlığınca sınav günleri belirlenecektir. Sınav süresi 45 dk olup sınavda başarılı olabilmek için 24 sorunun en az 20′si doğru cevaplanmalıdır.

Sonuç: Yapılan yazılı sınavda başarılı olan sürücülerin SRC 5 – ADR / Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenecektir. Bu sertifikalar 5 yıl süre ile Türkiye ‘de ve Tüm ADR ülkelerinde (47 ülke ) geçerlidir.

Süre: 1,5 Gün Kurslara aralıksız katılım şartı bulunmaktadır. Bu süre eğer Temel eğitim ile beraber aynı zamanda Tanker eğitimi yapılıyorsa 4 gündür.

Başvuru Evrakları

Nüfüs cüzdanı Fotokopisi ( T.C. Kimlik no’lu olarak )
Ehliyet ve SRC 5 Temel Eğitim Belgesi Fotokopisi
Vesikalık Fotograf ( 2 Adet )

SRC5 Belgesi Tanker Eğitimi

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1) Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş resimleri de taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

2) Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3) Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.

4) SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler 60 TL sınav ücretini en geç 07 Şubat 2012 tarihine kadar yatırmak zorundadırlar. Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

AÇIKLAMALAR

1) 18 Şubat 2012, 21 Nisan 2012, 11 Ağustos 2012 ve 13 Ekim 2012 tarihindeki SRC5 sınavları Ankara ve İstanbul/Anadolu Yakasında yapılacaktır.

2) 30 Haziran 2012 ve 08 Aralık 2012 tarihindeki SRC5 sınavları Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde yapılacaktır.

3) Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, sınav giriş belgeleri http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Ulaştırma Bakanlığından Duyuru

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2– Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3– Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamına ve değişiklik yapılmasına dair ilgili yönetmeliklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan için 2012 yılı içerisinde 6 (altı) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2012 Yılı SRC 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihleri

2012 Yılı SRC 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihleri

2012 Yılı SRC 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihleri


Şubat Ayında Planlanan SRC 5 / ADR Sürücü Eğitimleri Tarihleri

 

SRC 5 Sınav Takvimi

SRC 5 Belgesi Eğitim Takvimi

OCAK AYINDA PLANLANAN SRC5/ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ TARİHLERİ:

EĞİTİM TARİHİ:  12-13-14-OCAK 2012 | BOŞ KONTENJAN : Kontenjan Dolmuştur. | SON BAŞVURU TARİHİ: 07 OCAK 2012

EĞİTİM TARİHİ:  20-21-22-OCAK 2012 | BOŞ KONTENJAN :  Kontenjan Dolmuştur. SON BAŞVURU TARİHİ:  15 OCAK 2012

EĞİTİM TARİHİ:  26-27-28-OCAK 2012 | BOŞ KONTENJAN :  Kontenjan Dolmuştur. | SON BAŞVURU TARİHİ: 21 OCAK 2012


Şubat Ayında Planlanan SRC 5 / ADR Sürücü Eğitimleri Tarihleri

 KATILIM ŞARTLARI:

*LÜTFEN SON BAŞVURU TARİHİNDE SAAT 17.00′ A KADAR BAŞVURULARINIZI TAMAMLAYINIZ.

*BAŞVURU İÇİN ÖNCELİKLE BAŞVURU FORMUNU DOLDURUNUZ. HER HANGİBİR SORUNUZ VAR İSE 05416545644 NOLU TELEFONDAN YA DA info@logimextr.com ADRESİNDEN BİZE ULAŞIN. BAŞVURULARINIZDA MUTLAKA SAHİP OLDUĞUNUZ SRC BELGE TÜRÜNÜZÜ VE NUMARASINI BİLDİRİNİZ. DOĞUM TARİHİNİZİ GÜN/AY/YIL OLARAK BELİRTİNİZ.

*BAŞVURU FORMUNU DOLDURARAK BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA BAŞVURU EVRAKLARI İLE BİRLİKTE KURSUMUZA MÜRACAAT EDİNİZ. HER EĞİTİM İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİNİ DİKKATE ALINIZ.

* BAŞVURU EVRAKLARININ KURS BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU EVRAKLARI:

  • NÜFUZ CÜZDAN FOTOKOPİSİ( T.C. NO MUTLAKA OLMALI)
  • EHLİYET FOTOKOPİSİ
  • SRC3 VEYA SRC4 FOTOKOPİSİ (EĞER SRC3 YA DA SRC4 BELGENİZ YOK İSE KURUMUMUZ BU BELGELER İÇİN GEREKLİ EĞİTİMLERİ VERMEYE DE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞTİR OLUP BİZE BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ.)
  • 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

*KATILIMCILAR MUTLAKA KURS BAŞLAMADAN ÖNCE KURS YERİNDE HAZIR BULUNMALIDIRLAR.

*EĞİTİMLERİMİZ 2,5 GÜN DEVAM ETMEKTEDİR VE DEVAMSIZLIK KESİNLİKLE YAPILMAMALIDIR.

 

SRC5 Belgesi Eğitim Takvimi
Copyright © 2011 SRC5 Belgesi - SRC5 Eğitimi - Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.