SRC5 Belgesi | SRC5 Eğitimi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi


SRC 5 Belgesi ve Amacı

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faalliyet gösteren gerçek veya tüzel kişler ile bunlar tarafından istihdam edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartına tabi olanların Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliğine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara hazırlık eğitimlerini kapsar.

SRC-5 belgesine sahip sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı yapmaya hak kazanırlar. Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) “D” Sınıfı Sücürü Belgesi, (Çekici Kullanacaklar için) “E” Sınıfı Sürücü Belgesi olanlar da; SRC5 türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürcüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları gereklidir.

Tüm başvurular için 63 yaşından gün almamış olmları gerekmektedir.

SRC5 Belgesi ve Amacı Nedir?

SRC 5 Belgesi Almak İçin Gerekli Olan Evraklar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası Yazılı)

Ehliyet Fotokopisi

SRC3 veya SRC4 Fotokopisi (Eğer SRC3 yada SRC4 Belgeniz yok ise kurumumuz bu belgeler için gerekli eğitimleri vermeye de Bakanlıkça yetkilendirilmiştir olup bize başvuruda bulunabilirsiniz.)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

SRC5 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SRC 5 Eğitim Süresi ve Sınav Süreci

19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavda 60 puan ve üzeri alan kişiler eğitimde başarılı olmuş sayılıp kendilerine “Eğitim Tamamlama Belgeleri” eğitim merkezimizce düzenlenecektir.

Eğitim tamamlama belgesine sahip kişiler Ulaştırma Bakanlığının açacağı SRC-5 türü Mesleki Yeterlilik Eğitim Sınavına müracaat etme hakkına sahip olacaktır.

İlgili sınav dönemine kişinin müracaat edebilmesi için sınav müracaat başlama tarihinden önce zorunlu eğitimini tamamlamış, eğitim tamamlama belgesini almış olması gerekmektedir.

50 soru üzerinden 60 puan ve üzeri alanlar başarılı olup kendilerine Ulaştırma Bakanlığı tarafından SRC-5 Belgesi düzenlenecektir.

SRC5 Eğitim Süresi ve Sınav Süreci

Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak şoförlerin alacağı SRC 5 Belgesi Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitim alarak, Bakanlığımızca yapılan imtihan neticesinde başarılı olan şoförlere, Bakanlığımızca aşağıda örneği bulunan belge düzenlenmekte olup, Bakanlığımız bilgisayar sistemi kayıtlarında bulunmayan bu belge dışında herhangi bir kurumdan alınan bir belgenin geçerliliği yoktur.

Görülen lüzum üzerine bu duyuru yapılmıştır.

Bakanlığımızca verilen SRC 5 Belgesinin örneği şu şekildedir:

Ön Yüzü

SRC 5 Belgesi Örneği

SRC 5 Belgesi Örneği

 

Arka Yüzü

SRC 5 Belgesi Örneği

SRC 5 Belgesi Örneği

 

Kaynak: kugm.gov.tr

SRC 5 Eğitimi Alacak Şoförlere Önemli Duyuru

Src belgesi, ticari araç kullanıcılarının alması gereken belge türüdür. Bu belgeyi kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici vd. ticari araç kullanan şoförler alırlar.

Karayolu taşıma kanununa göre eşya, kargo ve yolcu taşıyan diğer bir deyişle ticari olan taşıtı sevk ve idare eden kişide bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak; bunlardan birincisi sürücü belgesi (ehliyet), ikincisi mesleki yeterlilik (SRC) belgesi, üçüncüsü ise psikoteknik raporudur. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda cezai işlem söz konusu olur.

Örneğin, ülkemizde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türü SRC iken Amerika Birleşik Devletinde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türünün adı CDL’dir. Bu her ülkede farklı olabilmektedir. Kısaca eşya, kargo ve insan taşımacılı yapan sürücüler bu belgeleri alarak bu işi icra edebilirler.

SRC Belgesi Nedir?
Copyright © 2011 SRC5 Belgesi - SRC5 Eğitimi - Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR Sürücü Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.